Thursday, May 9, 2013

Występy na zakończenie Aleksandra K. uświetniła naszą wspólną  uroczystość swoim wspaniałym występem solowym.
Friday, May 3, 2013

Zakończenie edukacji w Słowaku 3e 26.04.2013


Długo czekaliśmy na naszą kolej rozdania świadectw dla wszystkich. Najpierw był piękny bukiet, wręczony mi przez naszą zasłużoną gospodynię Karinę,  oraz jej zastępcę Daniela.

Jak widać byłem bardzo skonsternowany tak olbrzymim wyrazem wdzięczności ze strony moich podopiecznych. Jedna osoba w tle też to bardzo przeżywała - tylko fotoreporterzy zachowali zimną krew.
Rozpocząłem od Marii (chociaż jej nie widać na zdjęciu), aby chociaż raz była pierwsza w kolejności nie ostatnia.Obok pani Iza reprezentująca nasz sekretariat, gdyż wszyscy musieli złożyć oficjalny podpis, świadczący, że dojrzeli do rozstania się ze Słowakiem - ich ojcem i matką przez ostatnie trzy lata. Hawk.
Musiałem też, po rozdaniu moim najdroższym  świadectw, zaprezentować wspaniały prezent, który towarzyszył bukietowi.Wzbudziło to moją największą wewnętrzną radość, której nie miałem jak ukryć przed obiektywem aparatu.
Ale nie tylko ja, jak widać na zdjęciu.
Zakończenie edukacji w Słowaku kl 3e 
Tak wspaniale prezentuje się klasa 3e  na zakończeniu roku szkolnego 2012/13, który był już ostatnim naszym wspólnym etapem pracy. Brakuje tylko Ksawerego, szkoda. Ale mam nadzieję, że był z nami obecny swym duchem. I nikt już nie pamięta misiów gumisiów, od których to wszystko się zaczęło???
Wystarczy obejrzeć jeden z wcześniejszych - pierwszych postów.W roku szkolnym 2012/13 klasa 3e,  pomimo różnych perturbacji i przeszkód w zdobywaniu wiedzy,  uzyskała najwyższą wśród klas trzecich średnią- 3,82. Jak to zostało zatwierdzone na ostatniej radzie klasyfikacyjnej.Moi drodzy, bardzo Wam wszystkim z głębi serca dziękuję za wspólnie spędzone trzy lata.

To już koniec naszej wspólnej opowieści,
Niech każde z Waszych najskrytszych marzeń się ziści.
Pamiętajcie, by kochać swoje żony i mężów szczerze,
A dziatki swoje obdarzać na dalszą drogę szczodrze.
Trunki pijcie tylko szlachetne,
Abyście w zdrowiu zachowanym świetnie,
Mogli świat cieszyć  swą wiedzą i radością wszech obecnie.

Angielskiego nigdy się nie wyrzekajcie.
Jego gramatykę i  leksykę ustawicznie zgłębiajcie.
Aż mądrość serca i prawość ducha stanie się Waszym udziałem.
'HAWK',  jak Winnetou  na koniec powiedziałem.

Zdjęcia nadesłali Weronika i Marcin. Bez ich wkładu fotoreporterskiego ten post nie byłby możliwy. 

Sunday, December 16, 2012

Boże Narodzenie 2012

Moi drodzy, Niech ta przemiła wiązanka świątecznych kolęd i piosenek będzie wyrazem moich dla Was życzeń świątecznych. Aby oceny semestralne były równie piękne i tak podniosłe.

Wednesday, July 18, 2012

Wednesday, May 9, 2012

Poznań 2012

W dniach 18-20 kwietnia część naszej klasy wybrała się na wycieczkę do Poznania wraz z opiekunami ( pan Kazun, Hertig i pani Raczyńska). Nasz hotel znajdował się w Zaniemyślu nad pięknym, malowniczym jeziorem. Przez 3 dni mieliśmy okazję podziwiać wiele barokowych zabytków, np. kościoły, katedry, a także pałace. Atmosfera była cudowna, a czas upłynął nam w oka mgnieniu.

Sunday, December 11, 2011

Szkolny kodeks dobrych praktyk

Najmilsi,

Oto jest 7 wątków tematycznych kodeksu, który ma powstać w szkole ( nb. maximum 20 reguł odnośnie wszystkiego). Proszę na wtorek wybrać sobie obszar. Podyskutujemy się chwilę w grupach i coś zaproponujemy. Proszę się zastanowić co już w szkole mamy a danych zakresie, jakie są praktyki postępowania, i co ewentualnie warto by zmienić. Ten wniosek będzie stanowił naszą propozycję.OK?
Jeszcze raz dziękuje Kasi, Edycie i Karinie za dotychczasowe propozycje.(Pewnie to była ich samodzielna praca.)
 
Problemy do rozstrzygnięcia – siedem punktów Kodeksu
1. Ucz i ucz się z TIK. Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni (giełda pomysłów, np. dwoje uczniów zostaje „oddelegowanych” do wyszukiwania i sprawdzania informacji w Internecie)? Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmio­tach i do różnych zadań? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK (zadania, sprawdziany, testy, informacje wieszane przez nauczycieli w Internecie)? Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglą­dy w sieci? Jak realizować zespołowe projekty uczniow­skie z wykorzystaniem TIK? Jaki użytek z Internetu, komputera i komórek można dopuścić na sprawdzia­nach i egzaminach? Co to jest dobre i złe ściąganie?
2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w na­uczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie, lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Jak rozpozna­wać wiarygodne strony i źródła? Jak odróżnić informa­cje od komentarzy czy opinii? Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów? Opraco­wać poradnik google’arza! Czy i jak reagować na nie­prawidłowości, oszustwa, błędy? Jak się zachować, gdy zauważy się przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji?
3. Nie kradnij i nie daj się okraść. Jak zgodnie z pra­wem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych materiałów, z których można skorzystać? Jak podawać autorów i źródła? Jak czytać i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy warto ko­rzystać z wolnych licencji i na czym one polegają?
4. Komunikujmy się. Jak używać TIK do komuni­kacji w szkole i z rodzicami? Jak e-maile oraz portale społecznościowe mogą ułatwić kontakty nauczycieli, uczniów i rodziców? Jakich informacji nie należy roz­powszechniać tą drogą? Jak stworzyć system moni­torowania postępów ucznia, by pomagał on się uczyć (zasady dostępu, systemy ostrzegawcze, linki do ma­teriałów dodatkowych dla uczniów)? Czy używać SMS-ów w kontaktach nauczycieli z uczniami? Jaka powinna być strona internetowa szkoły (dobre i złe przykłady)? Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? Gazetka szkolna w Internecie (Qmam i inne narzędzia) – czy i jak nauczyciele powinni ją kon­trolować? Co publiczne, a co prywatne – netykieta dla nowych czasów.
5. Komputery pod ręką. Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sen­sownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmio­ty i różnych uczniów? Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie?
6. Bądź bezpieczny w sieci. Na czym polega bez­pieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz, surfując po Internecie? Jak korzystać z portali społecznościowych? Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? Szyfrowanie danych na szkolnych dyskach. Kontakty z nieznajomymi – jak się nauczyć zasad bezpieczeństwa? Strony, na które lepiej nie wchodzić (pornografia, hazard, „dziwne” or­ganizacje). Zaproszenia do ubicia interesu.
7. Nauczcie tego dorosłych. W jaki sposób ucznio­wie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić innych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dzie­dzinie TIK? Zbadajcie potrzeby informacyjno-komuni­kacyjne osób starszych. Opracujcie plan takiego kursu, wybierając 10 umiejętności ważnych dla osób star­szych (porozmawiajcie o tym z dziadkami). Jak prze­łamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?
Odpowiedzi na takie pytania ułożą się w Kodeks 2.0, czyli opis polskiej szkoły nowych czasów.